Trang chủ     Soda ash light – Na2CO3

Soda ash light – Na2CO3

Công thức hóa học : Na2CO3 Tên hóa học : Sodium carbonat, cacbonat natri. Soda ash light, natri carbonat Xuất xứ: Trung Quốc Qui cách : 40 kg/ bao
 
Tính chất vật lý và ngoại quan:  Soda ash light – Na2CO3  có dạng tinh thể, màu trắng bột, hương vị làm mát. Nhiệt độ nóng chảy:851 độ C (Khan) Tỷ trọng : 2,54 g/cm3 thể rắn Nhiệt độ sôi : 1.600 độ C (Khan) Độ hoà tan trong nước : 22g / 100ml (20 độ C)   Tính chất hóa học:  Na2CO3 tác dụng với axít tạo thành muối, nước và giải phóng khí CO2. Na2CO3 tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới. Na2CO3 tác dụng với muối tạo thành muối mới. Na2CO3 không bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao.