Trang chủ     Phân phối Axit HCl 30% – 32% -35%

Phân phối Axit HCl 30% – 32% -35%

Công thức hóa học : HCl  Tên hóa học : Axít clohiđric, Axít muriatic Xuất xứ: Việt Nam Tỷ trọng : 1,15 kg/lit Qui cách : Can/phi/tank/xe téc  
Tính chất vật lý: Ở điều kiện thông thường (nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, chiếu sáng), axit HCl  thường được quan sát thấy là một chất lỏng không màu, trong suốt hoặc vàng nhạt (do lẫn hợp chất), có thể bốc khói, hơi nhớt, nặng hơn nước, khúc xạ ánh sáng nhiều hơn nước.. Tính chất hóa học:  Như các loại axít khác, axit HCl có khả năng tác dụng với:
  • Kim loại: Giải phóng khí hiđrô và tạo muối clorua (trừ các kim loại đứng sau hiđro trong dải hoạt động hóa học như Cu, Hg, Ag, Pt, Au).
Fe + 2HCl → FeCl2+ H2
  • Ôxít bazơ: Tạo muối clorua và nước.
ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O
  • Bazơ: Tạo muối clorua và nước.
NaOH + HCl → NaCl + H2O
  • Muối: tác dụng với các muối có gốc anion hoạt động yếu hơn tạo muối mới và axít mới.
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
Ngoài ra, trong một số phản ứng axit HCl còn thể hiện tính khử bằng cách khử một số hợp chất như KMnO4(đặc), MnO2, KClO3 giải phóng khí clo.
2KMnO4(đặc) + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8 H2O
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O